تیتراژ سریال فرات

تیتراژ سریال فرات. تیتراژ ابتدایی و پایانی در دو فرمت صوتی و تصویری با صدای امیرحسین مدرس.