تیتراژ سریال تاوان

تیتراژ ابتدایی و پایانی سریال تاوان در دو فرمت صوتی  تصویری با آهنگ سازی آرمان موسی پور