تیتراژ کارتون قدیمی بینوایان (کوزت)

تیتراژ کارتون قدیمی بینوایان یا همون کوزت که سال ها پیش به عنوان یکی از بهترین کارتون های دوران کودکی پخش میشد.