نوحه خیمه زینب از ایمان میرشکاری+متن

نوحه خیمه زینب ایمان میرشکاری+متن که در ایام محرم ۸۹ به دفعات زیاد از شبکه های تلویزیونی پخش شد.