موزیک تیم قهرمان ایران از امیر تاجیک

کلیپ صوتی و تصویری موزیک تیم قهرمان ایران از امیر تاجیک که پس از پایان مسابقات ورزشی پخش می شود.